• Statistik Transaksi Online 2019


  Bulan
  Bayaran/Pertanyaan Cukai PintuBayaran/Pertanyaan SewaanBayaran/Pertanyaan KompaunPermohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 3.0Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
  JanuariAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  512
  607
  1119
  45.8%
  781
  733
  1514
  51.6%
  440
  659
  1099
  40.0%
  78
  0
  78
  100.0%
  631
  611
  1242
  50.8%
  FebruariAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  3145
  1936
  5081
  61.9%
  787
  650
  1437
  54.8%
  784
  1381
  2165
  36.2%
  49
  0
  49
  100.0%
  639
  636
  1275
  50.1%
  MacAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  AprilAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  MeiAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  JunAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  JulaiAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  OgosAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  SeptemberAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  OktoberAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  NovemberAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
  DisemberAtas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan