Statistik Transaksi Online 2019


Bulan
Bayaran/Pertanyaan Cukai PintuBayaran/Pertanyaan SewaanBayaran/Pertanyaan KompaunPermohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 3.0Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
JanuariAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
512
607
1119
45.8%
781
733
1514
51.6%
440
659
1099
40.0%
78
0
78
100.0%
631
611
1242
50.8%
FebruariAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
3145
1936
5081
61.9%
787
650
1437
54.8%
784
1381
2165
36.2%
49
0
49
100.0%
639
636
1275
50.1%
MacAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
AprilAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
MeiAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
JunAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
JulaiAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
OgosAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
SeptemberAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
OktoberAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
NovemberAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
DisemberAtas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan