• Piagam Pelanggan

  DATA PIAGAM JULAI HINGGA SEMPTEMBER 2021 (SUKUAN KETIGA)

  BILPROGRAM/AKTIVITIKUALITI/ KUANTITI/ MASA% PENCAPAIAN
  1PENGURUSAN ADUAN
  Menyelesaikan Aduan15 hari100%
  2PERMOHONAN PENYEWAAN
  (a) Kelulusan penyewaan Dewan Persidangan dan Auditorium di Kompleks Perbadanan Putrajaya:
       i) Permohonan di kaunter10 minit 100%
       ii) Permohonan melalui surat3 hari 100%
       iii) Permohonan dalaman3 hari 100%
  (b) Kelulusan penyewaan Dewan Serbaguna di Kompleks Kejiranan:
       i) Permohonan di kaunter10 minit 100%
       ii) Permohonan melalui surat3 hari 100%
  (c) Kelulusan penyewaan Pangsapuri Perbadanan Putrajaya14 hari100%
  3PERMOHONAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
  Menerima, memproses dan mengeluarkan surat kelulusan/premit/ kebenaran bagi pengemukaan yang lengkap secara elektronik (ES) dan melalui Kaunter Pusat Setempat (OSC) oleh orang yang berkelayakan/ pemohon dan setelah notis penerimaan dikeluarkan bagi permohonan berikut : 
  (a) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur48 hari100%
  (b) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Pra-Hitungan48 hari100%
  (c) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan48 hari100%
  (d) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (rumah sesebuah)30 hariN/A
  (e) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara48 hari100%
  (f) Kelulusan Lanjutan KM48 hari100%
  (g) Kelulusan Nama Penamaan Bangunan48 hari100%
  (h) Perubahan Material48 hari100%
  (i) Kelulusan Permit Sementara30 hari43%
  (j) CCC (untuk rekod)14 hari100%
  (k) Kelulusan Mendirikan Bangunan37 hari33%
  (l) Kelulusan Pelan Pindaan37 hari100%
  (m) Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Kecil Dan Ubahsuai14 hari66%
  (n)  Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am dan Asas30 hari14%
  (o) Kelulusan Kerja Jalan Dan Perparitan48 hari100%
  (p) Kelulusan Pelan Kerja Jalan (Lampu Jalan dan Lampu Isyarat)48 hari100%
  (q)  Kelulusan Permit Kerja-Kerja :
       i) Jalan21hari100%
       ii) Tutup lorong21hari100%
       iii) Malam21hari100%
       iv) Angkut Bahan21hari100%
       v) Laluan Logistik21hari100%
  (r) Kelulusan Pelan Landskap48 hari100%
  (s) Kelulusan mendirikan pagar30 hari100%
  4KERJA-KERJA PENYENGGARAAN
  (a)  Penyenggaraan Jalan, Sistem Saliran, Jambatan, Lampu Jalan/Jalan Taman dan Cerun serta lain-lain komponen yang berkaitan
       i) Kritikal dan perlu dibaiki segera.Dalam tempoh 24 jamN/A
       ii) Tidak Kritikal14 hari100%
  (b)  Penyenggaraan Bangunan dan komponen yang berkaitan.
       i)Kritikal dan perlu dibaiki segeraDalam tempoh 24 jamN/A
       ii) Tidak Kritikal ( kos tidak melebihi RM20 ribu)14 hari100%
       iii) Tidak Kritikal ( kos melebihi RM20 ribu )60 hari100%
  (c)  Mengambil tindakan bagi kerosakan lampu isyarat
       i) Aduan melalui HotlineDalam tempoh 24 jam100%
       ii) Aduan melalui SISPAA48 jam100%
  (d)   Mengambil tindakan bagi kes pokok tumbang:
       i) Kawasan kritikal (kawasan jalan, kawasan rumah, kawasan pejabat dan kawasan  yang mengganggu kepentingan awam)Serta merta (Dalam tempoh 24 jam)100%
       ii) Kawasan tidak kritikal (kawasan taman dan kawasan yang tidak menggangu kepentingan awam)Dalam tempoh 2 hari  (14 hari dalam tempoh masa ditetapkan)100%
  5PERMOHONAN LESEN
  (a)  Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan ekspres)1 jam100%
  (b)  Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan biasa)18 hari bekerja100%
  (c)   Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan ekspres)1 jam100%
  (d)  Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan biasa)14 hari bekerja100%
  (e)  Kelulusan semua jenis pembaharuan lesen
       i) Premis10 minit100%
       ii) Papan tanda perniagaan10 minit100%
  6BAYARAN
  Memproses bayaran selepas dokumen yang lengkap diterima

  (i) Bayaran melalui Inden KerjaTidak melebihi 14 hari bekerja100%
  (ii) Bayaran  melalui kontrakMengikut syarat kontrak98%