Piagam Pelanggan

DATA PIAGAM JANUARI HINGGA MAC 2019 (SUKUAN PERTAMA)

BILPROGRAM/AKTIVITIKUALITI/ KUANTITI/ MASA%
PENCAPAIAN
1PENGURUSAN ADUAN
Menyelesaikan Aduan15 hari72%
2PERMOHONAN PENYEWAAN
(a) Kelulusan penyewaan Dewan Persidangan dan Auditorium di Kompleks Perbadanan Putrajaya:
     i) Permohonan di kaunter10 minit 100%
     ii) Permohonan melalui surat3 hari 100%
     iii) Permohonan dalaman3 hari 100%
(b) Kelulusan penyewaan Dewan Serbaguna di Kompleks Kejiranan:
     i) Permohonan di kaunter10 minit 100%
     ii) Permohonan melalui surat3 hari 100%
(c) Kelulusan penyewaan Pangsapuri Perbadanan PutrajayaPermohonan ditutup buat sementara Permohonan ditutup buat sementara
3PERMOHONAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
Menerima, memproses dan mengeluarkan surat kelulusan/premit/ kebenaran bagi pengemukaan yang lengkap secara elektronik (ES) dan melalui Kaunter Pusat Setempat (OSC) oleh orang yang berkelayakan/ pemohon dan setelah notis penerimaan dikeluarkan bagi permohonan berikut : 
(a) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur48 hari100%
(b) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Pra-Hitungan48 hari100%
(c) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan48 hari100%
(d) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (rumah sesebuah)48 hariN/A
(e) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara48 hari100%
(f) Kelulusan Lanjutan KM48 hari100%
(g) Kelulusan Nama Penamaan Bangunan48 hari100%
(h) Perubahan Material48 hari100%
(i) Kelulusan Permit Sementara30 hari100%
(j) CCC (untuk rekod)14 hariN/A
(k) Kelulusan Mendirikan Bangunan37 hari100%
(l) Kelulusan Pelan Pindaan37 hari100%
(m) Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Kecil Dan Ubahsuai14 hari100%
(n)  Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am dan Asas30 hari100%
(o) Kelulusan Kerja Jalan Dan Perparitan48 hari100%
(p) Kelulusan Pelan Kerja Jalan (Lampu Jalan dan Lampu Isyarat)48 hari100%
(q)  Kelulusan Permit Kerja-Kerja :
     i) Jalan21hari100%
     ii) Tutup lorong21hari100%
     iii) Malam21hari100%
     iv) Angkut Bahan21hari100%
     v) Laluan Logistik21hariN/A
(r) Kelulusan Pelan Landskap48 hari100%
(s) Kelulusan mendirikan pagar30 hariN/A
4KERJA-KERJA PENYENGGARAAN
(a)  Penyenggaraan Jalan, Sistem Saliran, Jambatan, Lampu Jalan/Jalan Taman dan Cerun serta lain-lain komponen yang berkaitan
     i) Kritikal dan perlu dibaiki segera.Dalam tempoh 24 jam100%
     ii) Tidak Kritikal14 hari100%
(b)  Penyenggaraan Bangunan dan komponen yang berkaitan.
     i)Kritikal dan perlu dibaiki segeraDalam tempoh 24 jam94%
     ii) Tidak Kritikal ( kos tidak melebihi RM20 ribu)14 hariN/A
     iii) Tidak Kritikal ( kos melebihi RM20 ribu )60 hariN/A
(c)  Mengambil tindakan bagi kerosakan lampu isyarat
     i) Aduan melalui HotlineDalam tempoh 24 jam100%
     ii) Aduan melalui SISPAA3 hari bekerja100%
(d)   Mengambil tindakan bagi kes pokok tumbang:
     i) Kawasan kritikal (kawasan jalan, kawasan rumah, kawasan pejabat dan kawasan  yang mengganggu kepentingan awam)Serta merta  (Dalam tempoh 24 jam)100%
     ii) Kawasan tidak kritikal (kawasan taman dan kawasan yang tidak menggangu kepentingan awam)Dalam tempoh 2 hari  (14 hari dalam tempoh estimated respond time)100%
5PERMOHONAN LESEN
(a)  Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan ekspres)1 jam100%
(b)  Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan biasa)18 hari bekerja100%
(c)   Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan ekspres)1 jam100%
(d)  Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan biasa)14 hari bekerjaN/A
(e)  Kelulusan semua jenis pembaharuan lesen
     i) Premis10 minit100%
     ii) Papan tanda perniagaan10 minit100%
6BAYARAN
Memproses bayaran selepas dokumen yang lengkap diterima14 hari atau mengikut syarat perjanjian/kontrak100%