• Perancangan Bandar & Bangunan

             

    i. Prinsip perancangan yang menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon

    ii. Penggunaan Semula Sumber Tempatan untuk Pembinaan

    iii. Inisiatif Hijau untuk Sektor Bangunan oleh kitaran hayat