• Pengurusan Sisa Pepejal

    • Peruntukan kemudahan 3R
    • Penggunaan semula Inovasi Sisa Pepejal
    • Pemisahan di Sumber
    • Pengkomposan sisa makanan & taman
    • Menggalakkan penggunaan semula / upcycling melalui: Kreativiti 3R