Ketua Pegawai Maklumat

                       

                                                 

Nama :KAMARUDDIN BIN DOLMAT
Jawatan :NAIB PRESIDEN (PERKHIDMATAN KORPORAT)
Gelaran Jawatan :NP(K)
Jabatan :JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT   
E-mel :kdn@ppj.gov.my
Talian terus / sambungan :03-88877028
Nombor Fax :03-88875001