• Informasi PRoSE

    PRoSE merupakan program dan aktiviti berfokuskan "Community Empowerment" bagi membangunkan warga Putrajaya yang "Self Regulated" ke arahan komuniti yang prihatin & berkesedaran tinggi terhadap keselamatan jalan raya untuk menjadi contoh dan ikutan bandar-bandar lain dalam negara.

    PRoSE juga merupakan penjenamaan semula Program DeCare bagi mempromosikan kesedaran Keselamatan Jalan Raya dikalangan warga Putrajaya.


    Kemudahan "Drop-off & Pick-up Zone" Dan Program "Walking School Bus".