• E-Library

    Sistem E-Library Perbadanan Putrajaya membolehkan pengguna untuk menyemak dan mencari tajuk koleksi buku yang terdapat di Pusat Pembelajaran Kejiranan yang berada di Presint 8,9,11 dan 16. 

    Sila layari WebOPAC PPK di pautan http://ppk.ppj.gov.my/web/guest/webopac