Anggota Perbadanan Putrajaya

Bil Anggota Keanggotaan Jawatan/Agensi Tempoh Lantikan
1 YBhg Datuk Dr. Aminuddin bin Hassim Pengerusi Presiden Perbadanan Putrajaya 01/10/2018 - 20/01/2028
2 Y.A.D. Tengku Seri Wangsa DiRaja Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj Wakil Negeri Selangor Ahli Dewan DiRaja Selangor 12/06/2019 - 11/06/2022
3 Y.D.H. Dato’ Setia Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi Wakil Negeri Selangor Pengerusi, Majlis Agama Islam Selangor 12/06/2019 - 11/06/2022
4 YBrs. Encik Zuraidi bin Husain Wakil Kerajaan Persekutuan Ketua Seksyen, Kementerian Kewangan 15/08/2019 - 14/08/2022