• Tasik & Wetland


    Tasik & Wetland

    Putrajaya dibangunkan berasaskan tema “Bandar Dalam Taman”. Sejumlah 38 peratus daripada jumlah keseluruhan kawasan Putrajaya telah dibangunkan untuk kegunaan taman, tasik dan wetland, Manakala kawasan selebihnya meliputi kegunaan pejabat-pejabat. Tasik buatan berkeluasan 600 hektar yang merentangi di bahagian tengah bandar ini merupakan ciri-ciri landskap yang utama dan berperanan mengimbangi keadaan cuaca di Putrajaya. Pada masa kini, aktiviti seperti menaiki bot, berkayak dan memancing dibenarkan di kawasan tasik.

    Berikut adalah taman - taman serta lanskap yang terdapat di Putrajaya.