• Putrajaya Mampan

    Putrajaya Mampan merangkumi inisiatif-inisiatif yang berkait langsung dengan komuniti sejahtera, pembangunan hijau serta bandar dan kejiranan hijau atau ‘green neighbourhood, bagi menangani kemerosotan kualiti alam sekitar, perubahan iklim dan kekangan karbon pada masa hadapan (a carbon constrained future).