• Pusat Pembelajaran Kejiranan (PPK)

  KONSEP 

  • PPK adalah salah satu kemudahan awam yang disediakan di  Putrajaya bertujuan  memberikan khidmat sokongan bagi mewujudkan masyarakat berilmu dan bermaklumat di Putrajaya
  • PPK berkonsepkan sebuah tempat pertemuan dan interaksi sosial bagi komuniti selain sebagai pusat pencarian maklumat dan pembelajaran.

  OBJEKTIF

  • Untuk menggalakkan proses pencarian maklumat dan pembelajaran melalui penyediaan  bahan-bahan bacaan dan multimedia.
  • Untuk menggalakkan perkembangan kreativiti individu terutama kanak-kanak dan remaja melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan.
  • Untuk menjadi tuan rumah kepada program-program pendidikan   komuniti  seperti   seminar, diskusi, dan pameran.


  Klik sini untuk ke laman web PPK.