• Murni Net


  Murni Net

  Murni Net merupakan singkatan kepada Jaringan Penunjuk-Penunjuk Bandar Malaysia (Malaysian Urban Indicators Network). Satu pendekatan yang dapat mengukur dan menilai kemampanan sesebuah bandar serta kawasan gabungannya melalui penggunaan Penunjuk-Penunjuk Bandar.


  Objektif MURNInet :

  • Menentukan tahap kemampanan setiap bandar dalam negara berdasarkan Penunjuk Bandar Malaysia;
  • Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan setiap bandar mengikut penunjuk;
  • Mencadangkan peluang-peluang penambahbaikan bagi mencapai tahap mampan; dan
  • Menjadikan MURNInet sebagai alat mengukur bagi pelbagai peranan termasuk pentadbiran, teknikal, penglibatan awam dan pemantauan pelaksanaan pelan tindakan.