Bandar Selamat

Putrajaya adalah bandar selamat daripada keganasan, bencana alam, kemerosotan sosial dan daripada segala jenis kemalangan dalam dan luar bangunan.