• Chief Information Officer

                                                     
  Nama :Dato' TPr FADLUN BIN MAK UJUD
  Jawatan :NAIB PRESIDEN KANAN (PERKHIDMATAN KORPORAT)(M)
  Gelaran Jawatan :NPK(K)
  Jabatan :JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT   
  E-mail :fmu@ppj.gov.my
  Talian terus / samb. :03-88877028