• Board Members Of Perbadanan Putrajaya

    No Member Membership Position/Agency Appointment Period
    1 YBhg. Dato’ Saiful Anuar b. Lebai Hussen Wakil Kerajaan Persekutuan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 31/07/2019 - 30/07/2022
    2 YBhg. Dato’ Haji Che Roslan bin Che Daud Wakil Kerajaan Persekutuan Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan & Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan 01/07/2020 - 30/06/2023
    3 YBhg. Datuk Tun Faisal Ismail bin Aziz Wakil Swasta Setiausaha Akhbar, Kementerian Komunikasi dan Multimedia 01/09/2020 - 30/06/2022
    4 YBhg. Datuk Wira Jalilah Binti Baba Wakil Swasta Board of Directors, Malaysian Green Technology And Climate Change Centre 01/09/2020 - 30/06/2022